ORDFÖRANDE

Preben Garner
Långkärrsg 10
590 73 Ljungsbro

Tel: 013-635 52

Mobil: 070-562 71 99

pg.service@telia.com


Vice ordförande

Mats Pantzar
Bona 307 Ängsbacka
591 97 Motala 

Mobil: 070- 226 67 54

mats@sqisverige.se

Kassör

Thomas Karlson
Norrängsgatan 2A
591 39 Motala
 

Mobil: 070-521 15 51

t.ka@outlook.com

LEDAMOT

Johan Ström
Älgstigen 22

59029 Borensberg

Mobil: 073-804 05 20

johanlwc@gmail.com

 

Ledamot

Gustav Pettersson
Stigbergsg. 12
590 31 Borensberg

Tel: 0141-403 13

Mobil:070-352912

gustav-p@tele2.se

Ledamot

Hans Persson
Stenåldersg 25
589 51 Linköping

Tel: 013-15 01 89

Mobil: 070-366 15 24

hasse.g.persson@gmail.com

Ledamot

Richard Hallin
Åtorpsvägen 317
591 97 Motala

Mobil: 072-253 62 53

 richard@projtech.se

 

Ledamot

Janne Ivarsson
Holstens Väg 18
590 31  Borensberg

Telefon: 0141-416 73

Mobil: 073-040 04 40

ivarsson@boremail.com

 

Ledamot

Madelene Pantzar

Bona 307

591 97 Motala

Mob: 073-785 12 15

madelene.pantzar@gmail.com

Bokning av banan

Preben Garner
Långkärrsg 10, 590 73 Ljungsbro
Tel: 013-635 52

Mobil: 070-562 71 99

pg.service@telia.com

Revisor

Hans Abrahamsson
Box 24, 590 30 Borensberg
Tel: 0141-603 27
aba.014160327@telia.com

 

Sven Andersson

REVISORSSUPPLEANT

Johan Thorén


Birger Olai

VALBEREDNING

Fredrik Överstam
Klockarevägen 19, 591 50 Motala
Tel: 0141-571 94

Mobil: 070-9829111
figge@overstam.se

VALBEREDNING/SEKRETERARE

Annie Wernersson

Nytorpsvägen 68

590 73 Ljungsbro

Mob: 0706043759

 


VALBEREDNING

Mikael Wernersson 

Nytorpsvägen 68

590 73 Ljungsbro

Mob: 0706043744

 

JÄGAREXAMENSANSVAR

Thomas Karlson
Norrängsgatan 2A 591 39 Motala

Mobil: 070-521 15 51

t.ka@outlook.com